«NY» FJELLJAZZ !

I 2012 avslutta Toralf Baldersheim (Valdres Kulturservice) sine 10 år som arrangør av Beitostølen Fjelljazz.

Det er ei stor glede for han og alle venner av Fjelljazzen at dei gode sponsorane/samarbeidspartnarane hans på Beitostølen har gått sammen om å vidareføra arrangementet.
Dette er:
Beitostølen Barcraft v/ Pål Andvord (barcraft.no)
Restauranten BareKos v/ Jarle Buseth, som driftar restauranten på Bergo Hotel.
Jotunstogo Kafeteria v/ Berit Aspaas Müller, som er arrangørane sin kontaktperson. Tlf. 95769696, mail: jotunstogo@jotunstogo

I tillegg til dei tre aktørane som har det økonomiske og arrangementsmessige ansvaret, held Beitostølen Resort fram med å mogleggjera Fjelljazzen ved å bidra med gratis overnatting for musikarane.
Toralf Baldersheim bistår arrangørane ved å ordne med musikk og internettprofileringa her på fjelljazz.no

«Nye» Fjelljazzen beheld grunntrekka frå dei tidlegare arrangementa, men nokre mindre forandringar er det naturleg at det blir no med nye arrangørar, som ønskjer gamle og nye gjester og publikummarar VELKOMNE TIL BEITOSTØLEN FJELLJAZZ 2013!

 

Det er stengt for kommentarer.